+372 51 75 077
info@kasikellad.ee

Kellakool

Pärnu käsikellakool

Pärnu Käsikellakool on MTÜ Pärnu Käsikellastuudio poolt 2013.a. sügisel asutatud erahuvialakool käsikellamuusikaalase hariduse edendamiseks. Kooli astumise ainsaks eelduseks on elementaarse rütmitaju ning koordinatsiooni olemasolu.

Esimesel õppeaastal (2013/2014) osales õppetöös 40 õpilast.  

Koolis kehtib õppemaks, mis tasutakse õppemaksu lepingus näidatud viisil. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust. Õppemaksu maksjal on võimalus tuludeklaratsiooni esitamisel koolitusraha tagasi saada kehtiva tulumaksumäära ulatuses.

Õppeaasta lõpetamisel antakse õpilasele vastava taseme läbimist tõendav tunnistus, mis sisaldab arvestuslikke hinnanguid läbitud õppeainete kohta.

Käsikellakooli tunnid toimuvad Pärnu Raekojas, käsikellastuudio ruumides.