+372 51 75 077
info@kasikellad.ee

Mängutehnika

KÄSIKELLADE MÄNGUTEHNIKA

Käsikellade mängimise üks alustest on õige tehnika. See on esimene asi mida algajatele õpetatakse. Iga hea mängija peab oskama käsikella õigesti hoida, lüüa ja summutada. Kui ei kasuta õiget tehnikat, ei tule ka löök õigel ajal. Eriti tähtis on see siis, kui paljud ansambli liikmed peavad koos lööma, moodustades ühel ajal kõlava akordi.

Enne käsikellade kätte võtmist tuleb panna kätte kindad, millega kelli mängida. Kella metallist osa et tohi puudutada palja käega, kuna sellele jäävad kergesti peale näpujäljed ja mustus, mis võib inimese käe peal olla.

1. Hoidmine

Üks õige mängutehnika alustest on kella õigesti hoidmine. Kella tuleb hoida kella käepidemest, käekaitse juurest (ingl. „handguard“). Terve peopesa peab olema kella käepideme ümber. Käsikella tuleb hoida rinna kõrgusel enda ees püstises asendis. Seda võib nimetada ka ooteasendiks enne löömist.

2. Löömine

Löömist alustades peab kella kallutama natuke enda poole nii, et kella pendel oleks vastu endale lähemat kellaserva. Käsikella löömist võib kokkuvõtvalt nimetada ka tagurpidi jalgratta liigutuseks randmete abil. Käsi peab liikuma ringi kujuliselt: alla, enda ette ja ülevalt ringiga tagasi. Kui käsi liigub alla on kell kallutatud enda poole. Kella jõudmisel enda ette tuleb väikese kiire randme liigutusega kell kallutada ettepoole, pendel peab liikuma vastu teist kella serva- tekib heli. Et kell summutada või uueks löögiks ette valmistada, tuleb see tuua tagasi enda juurde ülevalt ilusa kaarega.

3. Summutamine

Käsikella saab summutada mitut moodi. Kõige levinum ja n.ö. ilusam summutamise viis on seda teha enda rinna vastu. Alati ei ole see aga võimalik, kui loo ajal on vaja kiiresti kelli vahetada. Sellisel juhul toimub summutamine vastu matti- kell asetatakse laual olevale matile lamavasse asendisse. Kelli saab ka summutada kasutades kätt. Sellisel juhul kaetakse kell peale lööki teise käega või sama käe pöidlaga. Pöidlaga summutamist saab kasutad ainult väiksemate kelladega, kuna suurte puhul see ei mõju.

4. Pluck

Kell asetatakse lauale lamavasse asendisse, mitte püsti. Ühe käega hoitakse kella kinni, et see minema ei veereks. Teise käega tuleb kinni võtta kella pendlist ja see üles tõsta. Väiksemate kellade puhul piisab ka kolmest näpust. Edasi tuleb pendel n.ö. käest ära visata vastu kella alumist serva. Selle tulemusena tekib lühike heli, kuna kell on juba mati peal summutatud asendis. Pluck’i märgitakse tähistusega „Pl“.

5. Martellato

Martellato puhul tuleb kell võtta kätte ja asetada laua lähedale. Tuleb teha liigutus nagu lööks rusikaga vastu lauda, aga koos kellaga. Kella tuleb hoida paralleelselt lauaga (lamavas asendis) ja siis lüüa vastu matti. Peale lauale jõudmist kella enam üles ei tõsteta. Põhiline on see, et ainult kella metallist osa ei puudutaks lauda, vaid ka käepide koos mängija käega. Nii on kelladel ohutu, ei ole võimalust neid kuidagi kahjustada. Selle mänguvõtte korral tekib samuti lühike heli, kuna matt summutab kella heli. See võte on noodis märgistatud tähistusega „▼“.

6. Ring Touch

Võtet Ring Touch kasutatakse juhul, kui noot vajab staccato (hästi lühike noot) efekti. Selle mänguvõtte puhul tuleb kell võimalikult kiiresti peale lööki summutada. See nõuab kiiret käe ja randme tööd. Võte tähistatakse tähtedega „RT“.

7. Shake

Shake´i kasutatakse tavaliselt pikkade (2 ja rohkem lööki pikkade) nootidega, vahel harvem ka lühikestega. Kui noodi peale on märgitud tähis „Sk“, või kui noodile järgneb laineline joon, siis tuleb kella kiiresti helistada (kella kiiresti mitu korda järjest lüüa) antud noodivältuse pikkuselt. Näiteks kui on tegu kahelöögilise noodiga, millele on peale kirjutatud „Sk“, siis tuleb kahe löögi vältel kella kiiresti muudkui uuesti ja uuesti lüüa. 

8. Thumb Damp

Kui loos on mingi noodi peale märgitu „TD“, siis tuleb kasutada võtet Thumb Damp. Kella tuleb helistada hoides pöialt kella metallist osa peal. Tekkiv heli on lühike nagu Ring Touch´igi korral.

9. Let Vibrate

Mõnes loos on kasutatud ka tähistust „LV“, mis tähendab eesti keeles „Lase kellal heliseda seni, kuni tuleb sõna „Ring““. Sellise tähistuse korral tuleb kella lüüa nagu tavaliselt, aga erinevus on selles, et ei tohi kohe ära summutada. Peab laskma heliseda niikaua kuni tuleb uuesti sama tähistus („LV“), või kuni tuleb sõna „Ring“, mis tähendab et nüüd tuleb jälle kasutusele tavalise kellademäng.

10. Shelly Ringing

Shelly Ringing on ühe käega kahe kella samaaegselt löömine. Kaks kella on asetatud risti üksteise peale. Kellad tuleb kätte võtta samamoodi nagu ühe kella mängimise korralgi, ainult et nimetissõrm tuleb asetada kahe kella vahele. Seda võtet ei saa kasutada kõikide kelladega. Mida suuremaks lähevad kellad, seda raskem on. Tavaliselt kasutatakse seda võtet oktaave mängides.